Vukadinović Marković, J. (2018) POLOŽAJ ARBITRAŽNIH TRIBUNALA U PRAVNOM SISTEMU EVROPSKE UNIJE, Strani pravni život, 62(2), стр. 49-63. doi: 10.5937/spz1802049V.