Petrović, V. (2012) ПОВЕЗАНОСТ КАУЗЕ СЛОБОДЕ ЗАВЕШТАЊА И ПОКЛОНА, Strani pravni život, 56(1), стр. 336-354. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/417 (приступљено: 9 Фебруар2023).