Plavšić - Nešić, A. (2012) МЕТОДОЛОШКА ПРАВИЛА ЗА ИЗРАДУ ПРОПИСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА РЕГИОНА, Strani pravni život, 56(1), стр. 322-335. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/416 (приступљено: 29 Јануар2023).