Ilić, A. (2012) ПОЈАМ И ВРСТЕ СЛУЖБЕНИЧКИХ СИСТЕМА, Strani pravni život, 56(1), стр. 277-290. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/413 (приступљено: 29 Јануар2023).