Kaljević Zimonja, I., Petrović, N. и Vukadinović, J. (2012) ORGANSKA PROIZVODNJA U EVROPSKOJ UNIJI I SRBIJI, Strani pravni život, 56(1), стр. 228-238. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/410 (приступљено: 3 Децембар2022).