Čavoški, A. (2012) ODGOVOR MEĐUNARODNE ZAJEDNICE NA KLIMATSKE PROMENE - Rezultati postignuti na samitu u Durbanu –, Strani pravni život, 56(1), стр. 182-195. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/407 (приступљено: 9 Фебруар2023).