Risimović, R. (2012) PRETNJA UBISTVOM ILI NANOŠENJEM TEŠKE TELESNE POVREDE U ENGLESKOM PRAVU, Strani pravni život, 56(1), стр. 169-181. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/406 (приступљено: 9 Фебруар2023).