Ilić, G. (2012) ’’МАЛА’’ МЕЂУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЋ У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА СА СТАНОВИШТА ПРАКСЕ И УПОРЕДНОГ ЗАКОНОДАВСТВА, Strani pravni život, 56(1), стр. 106-114. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/403 (приступљено: 31 Јануар2023).