PETROVIĆ, D. (2012) NACIONALNA ZAKONODAVSTVA U SVETLU HARMONIZACIJE SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA ZA ELIMINISANJE TRGOVINE LJUDIMA, Strani pravni život, 56(1), стр. 64-86. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/401 (приступљено: 5 Фебруар2023).