Đurić, V. (2012) СЛОБОДА ВЕРОИСПОВЕСТИ И ПРАВНИ СУБЈЕКТИВИТЕТ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА, Strani pravni život, 56(1), стр. 24-52. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/399 (приступљено: 9 Фебруар2023).