Kolarić, D. (2012) СУЗБИЈАЊЕ ТЕРОРИЗМА И КРИВИЧНИ ЗАКОНИК НЕМАЧКЕ, Strani pravni život, 56(2), стр. 56-70. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/377 (приступљено: 14Август2020).