Fatić, A. (2012) ОГРАНИЧЕЊА ПРАВНОГ РЕГУЛИСАЊА ЕКСТРЕМИЗАЦИЈЕ ДЕСНИЦЕ У ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИ, Strani pravni život, 56(2), стр. 47-55. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/376 (приступљено: 12Август2020).