Perić, T. (2012) ПАУНДОВА КРИТИКА МЕХАНИЧКЕ ЈУРИСПРУДЕНЦИЈЕ, Strani pravni život, 56(2), стр. 33-46. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/375 (приступљено: 14Август2020).