Matić Bošković, M. и Nenadić, S. (2018) EVROPSKI STANDARDI U OBLASTI PRAVOSUĐA, Strani pravni život, 62(1), стр. 39-56. doi: 10.5937/spz1801039B.