Mijalković, S. и Arežina Đerić, V. (2012) ZNAČAJ MEĐUNARODNE SARADNJE ZEMALJA DUNAVSKOG REGIONA ZA RAZVOJ I BEZBEDNOST SRBIJE I EVROPE – PRAVNI I GEOPOLITIČKI ASPEKTI, Strani pravni život, 56(3), стр. 277-291. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/357 (приступљено: 9 Фебруар2023).