Rakić, I. (2012) RELEVANTNO TRŽIŠTE I TEST PRETPOSTAVLJENOG MONOPOLISTE U AMERIČKIM SMERNICAMA O HORIZONTALNIM KONCENTRACIJAMA, Strani pravni život, 56(3), стр. 95-104. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/347 (приступљено: 9 Фебруар2023).