Vranješ, N. (2013) Приказ књиге: СИСТЕМ БЕЗБЈЕДНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ – ПРАВНИ АСПЕКТИ И АКТУЕЛНО СТАЊЕ, Strani pravni život, 57(1), стр. 384-387. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/340 (приступљено: 6 Фебруар2023).