Stajić, D. (2013) Приказ књиге: ИДЕНТИТЕТ ЕВРОПЕ – БУДУЋНОСТ МУСЛИМАНА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, Strani pravni život, 57(1), стр. 380-383. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/339 (приступљено: 29 Јануар2023).