Magerudis-Petkovski, D., Savović, A. и Danilović, A. (2013) NORMATIVNO PRAVNI OKVIR UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI, Strani pravni život, 57(1), стр. 353-369. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/335 (приступљено: 9 Фебруар2023).