Joksić, I. (2013) ЗАКОНСКА РЕГУЛИСАНОСТ ДЕТЕКТИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ХРВАТСКОЈ, Strani pravni život, 57(1), стр. 255-270. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/327 (приступљено: 29 Јануар2023).