Đurić, V. (2013) ДЕЈСТВО ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА О НЕУСТАВНОСТИ ЗАКОНА НА ПОЈЕДИНАЧНЕ АКТЕ УПРАВЕ У СР НЕМАЧКOJ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, Strani pravni život, 57(1), стр. 115-133. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/319 (приступљено: 9 Фебруар2023).