Milošević, M. (2013) PRAVNI LEKOVI U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA I UJEDINJENOM KRALJEVSTVU VELIKE BRITANIJE I IRSKE, Strani pravni život, 57(1), стр. 44-78. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/316 (приступљено: 8 Фебруар2023).