Ilić-Popov, G. (2013) ПОРЕСКИ САВЕТНИЦИ И ЊИХОВА ДЕЛАТНОСТ У ПОРЕСКОМ ПРАВУЗЕМАЉА БИВШЕ СФРЈ, Strani pravni život, 57(1), стр. 26-43. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/315 (приступљено: 29 Јануар2023).