Knežević Bojović, A. (2013) „KAKO SRPSKO PRAVOSUĐE ULAZI U SKRINING ZA POGLAVLJE 23: KRITIČKI OSVRT NA NACIONALNU STRATEGIJU REFORME PRAVOSUĐA 2013 - 2018. GODINE I AKCIONI PLAN ZA NJENO SPROVOĐENJ“E, Strani pravni život, 57(3), стр. 63-78. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/280 (приступљено: 20 Март2023).