Višekruna, A. (2018) САНКЦИЈЕ ЗА НЕОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕЗНЕ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ, Strani pravni život, 58(2), стр. 141-153. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/247 (приступљено: 5 Децембар2022).