Milutinović, V. (2014) ЗНАЧЕЊЕ И ЗНАЧАЈ КРИТЕРИЈУМА УТИЦАЈА НА ТРГОВИНУ ИЗМЕЂУ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕУ И ДРЖАВА ЧЛАНИЦА, Strani pravni život, 58(3), стр. 395-408. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/235 (приступљено: 6 Фебруар2023).