Todorović, I. (2014) КЛАСЕ У ПЛАНУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ, Strani pravni život, 58(3), стр. 359-376. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/233 (приступљено: 31 Јануар2023).