Stanić, M. (2014) ОДЛУЧИВАЊЕ О УСТАВНИМ ИЗМЕНАМА НА ПРИМЕРУ НЕКИХ САВРЕМЕНИХ ФЕДЕРАЛНИХ ДРЖАВА, Strani pravni život, 58(3), стр. 345-358. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/232 (приступљено: 29 Јануар2023).