Popesku, D. (2014) ДЕФАМАЦИЈА У ПРАВУ ЕНГЛЕСКЕ И САД, Strani pravni život, 58(3), стр. 307-321. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/230 (приступљено: 6 Фебруар2023).