Čović, A. (2014) УСВОЈЕЊЕ У НЕМАЧКОМ И АУСТРИЈСКОМ ПРАВУ, Strani pravni život, 58(3), стр. 285-305. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/229 (приступљено: 29 Јануар2023).