Matijević, M. (2014) СУДСКИ ПОСТУПЦИ ПО ТУЖБАМА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД МАСОВНОГ УНИШТАВАЊА СТАМБЕНЕ ИМОВИНЕ НАКОН ПРЕСТАНКА ОРУЖАНИХ СУКОБА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ, Strani pravni život, 58(3), стр. 185-206. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/224 (приступљено: 29 Јануар2023).