Đurković, M. (2014) ОД СВЕТСКЕ ВЛАДЕ КА ГЛОБАЛНОМ УПРАВЉАЊУ, Strani pravni život, 58(3), стр. 31-52. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/216 (приступљено: 6 Фебруар2023).