Knežević Bojović, A., Ćorić, V. и Glintić, M. (2015) PRAVO STRANACA DA STIČU STVARNA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA – UPOREDNI PREGLED REGULATORNOG OKVIRA U OSAM EVROPSKIH DRŽAVA, Strani pravni život, 59(3), стр. 213-235. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/169 (приступљено: 5 Децембар2022).