Mićović, S. (2015) ZABRANA UDRUŽENJA U NEMAČKOJ KAO OGRANIČENJE SLOBODE UDRUŽIVANJA, Strani pravni život, 59(3), стр. 149-166. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/165 (приступљено: 29 Јануар2023).