Matijević, M. (2015) ПРОЦЕС КОНСОЛИДАЦИЈЕ КАТАСТАРСКИХ КЊИГА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ И ПИТАЊЕ ЗАШТИТЕ ВЛАСНИЧКИХ ПРАВА РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, Strani pravni život, 59(4), стр. 105-121. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/147 (приступљено: 27 Март2023).