Knežević Bojović, A. (2015) NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EVROPSKE UNIJE I IZVEŠTAJI O NAPRETKU POJEDINAČNIH DRŽAVA – MOGU LI BITI POKRETAČI PROMENA?, Strani pravni život, 59(4), стр. 67-78. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/144 (приступљено: 3Јуни2020).