Lekpek, A. (2016) ПРОБЛЕМИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ИСЛАМСКИХ БАНКАРСКИХ УГОВОРА У САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА ПОСЛОВАЊА, Strani pravni život, 60(1), стр. 135-151. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/133 (приступљено: 9 Фебруар2023).