Krivokapić, B. (2016) ЖЕНЕВСКА КОНВЕНЦИЈА О ПОБОЉШАЊУ СУДБИНЕ ВОЈНИХ РАЊЕНИКА У РАТУ (1864) Поводом 140 година од приступања Србије Конвенцији, Strani pravni život, 60(1), стр. 9-30. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/125 (приступљено: 6 Фебруар2023).