Mrvić Petrović, Nataša. 2022. ERRATUM. Strani Pravni život 65 (4), 715-15. https://doi.org/10.5937/spz2104715U.