Novaković, Marko. 2022. REFORMA SISTEMA KRIPTO LICENCI U ESTONIJI I PREDLOG UREDBE O TRŽIŠTIMA KRIPTO IMOVINE. Strani Pravni život 65 (4), 687-99. https://doi.org/10.5937/spz65-35127.