Nikolić, Oliver. 2020. DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA U ISLAMU IZ KAIRA. Strani Pravni život 64 (3), 89-97. https://doi.org/10.5937/spz64-28285.