Kostić, Jelena, и Zoran Pavlović. 2020. PORESKI DELIKTI U ZAKONODAVSTVU SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE. Strani Pravni život 64 (1), 141-53. https://doi.org/10.5937/spz64-25515.