Obradović, Dragan. 2019. UGROŽAVANJE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU BIVŠIH JUGOSLOVENSKIH REPUBLIKA. Strani Pravni život 62 (4), 143-63. https://doi.org/10.5937/spz0-20365.