V. Matijević, Milica, и Vesna Erić. 2010. MERE AFIRMATIVNE AKCIJE: TERMINOLOŠKO ODREĐENJE I UVODNA RAZMATRANJA O SADRŽINI POJMA. Strani Pravni život 54 (3), 85-102. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/552.