Višekruna, Aleksandra. 2017. PRAVNI TRETMAN POTRAŽIVANJA VEZANIH ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U STEČAJU. Strani Pravni život 61 (4), 123-35. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/537.