Vukadinović Marković, Jelena. 2018. POLOŽAJ ARBITRAŽNIH TRIBUNALA U PRAVNOM SISTEMU EVROPSKE UNIJE. Strani Pravni život 62 (2), 49-63. https://doi.org/10.5937/spz1802049V.