Petrović, Vanja. 2012. ПОВЕЗАНОСТ КАУЗЕ СЛОБОДЕ ЗАВЕШТАЊА И ПОКЛОНА. Strani Pravni život 56 (1), 336-54. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/417.