Plavšić - Nešić, Andjelka. 2012. МЕТОДОЛОШКА ПРАВИЛА ЗА ИЗРАДУ ПРОПИСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА РЕГИОНА. Strani Pravni život 56 (1), 322-35. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/416.