Risimović, Radosav. 2012. PRETNJA UBISTVOM ILI NANOŠENJEM TEŠKE TELESNE POVREDE U ENGLESKOM PRAVU. Strani Pravni život 56 (1), 169-81. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/406.