Đurić, Vladimir. 2012. СЛОБОДА ВЕРОИСПОВЕСТИ И ПРАВНИ СУБЈЕКТИВИТЕТ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА. Strani Pravni život 56 (1), 24-52. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/399.